Резерват „Ибър“

IbarРезерватът „Ибър“ обхваща северните склонове на билото между върховете Ибър и Белмекен, на височина 1100-2400 м.