Седемте Рилски езера

rilski_ezeraСедемте Рилски езера – 65км

В Северозападна Рила на 2100-2500 м. надморска височина се намират Седемте Рилски езера. Това е най-дългата, живописна и посещавана група езера с ледников произход в България. Те са разположени стъпаловидно по склона на планината, като са свързани с малки поточета.