Маричините езера (Очите на Марица)

55425911Маричините езера са две ледникови езера, разположени в дълбокия Маришки циркус. Обграждат си стръмните склонове на върховете Близнаците, Маришки чал и Манчо. Горното Маричино езеро се намира на 2378 м.н.в., а Долното Маричино езеро е 10 м по-ниско . Отделя ги преграден вал (морена). Горното Маричино езеро се оттича в Долното, а от него изтича река Марица. Езерата са изключително живописни.