Контакти

Вашето име

Вашият Email

Относно

Вашето съобщение

тел.:  +359 887 687 033

общ. Самоков, обл. София
село Радуил, ул. Георги С. Раковски N3

e-mail: svetidimitar@gmail.com

GPS координати: 42,288354, 23,686523

Банкова сметка: IBAN: BG85 UNCR 7000 4522 4122 74
Симеон Димитров

1